Zaključek

Ko učenci vztrajno in dlje časa delajo neko nalogo, je kakovosten zaključek dela izredno pomemben. Dobra ideja za zaključek dela po pristopu Storyline je povabilo staršev, ravnatelja ali drugih možnih interesentov. Ker je ponavadi v delo vloženega veliko učenčevega truda, moramo posledično poskrbeti, da razstavimo vse stvari, na katere bi učenci utegnili biti ponosni. Od posamezne tematike je odvisno, kako bomo delo zaključili. Povabimo lahko goste na zabavo s kamenodobno večerjo in dovolimo učencem demonstrirati drugim, kako so ljudje živeli v tem času; imamo lahko otvoritveno zabavo modela cirkusa, ki so ga izdelali učenci, in jim pustimo, da pokažejo svoje cirkuške spretnosti; otvoritev radijske postaje, kjer staršem omogočimo poslušanje učenčeve radijske oddaje; povabilo ravnatelja na olimpijske igre v Atenah po nekajtedenskem delu z antičnim obdobjem ali pa povabilo drugih razredov na demonstracijo podjetja, ki so ga učenci naredili. Možnosti je torej ogromno. Tako kot je pomembna »udarna« motivacija, tako je pomemben tudi »udaren« zaključek, ki bo celotno delo in trud še bolj osmislil.

Pričakali smo obisk družine iz Škotske (mar. 2009) Na poti po Evropi smo dobili obisk tujih študentov (jan. 2010).
Pričakali smo obisk družine iz Škotske (mar. 2009). Na poti po Evropi smo dobili obisk tujih študentov (jan. 2010).
Share Button