Figure

Bistven element dela po pristopu Storyline  je izdelava figur (oseb, živali, pravljična ali nenavadna bitja …), ki nastopajo v določeni tematiki. Učenci lahko postanejo uslužbenci nekega podjetja, družinski člani ali pa samostojni popotniki … Tako dobijo priložnost, da se identificirajo z različnimi liki, učitelji pa priložnost za razpravo o občutljivejših vprašanjih (družinski odnosi, zasvojenost, religija, politika), saj se učenec znotraj Storyline tematik predstavlja s figuro, ki jo je za posamezno temo izdelal.

Storyline figure

Učenci morajo pri tem med seboj tesno sodelovati, saj sami snujejo odnose v okolju, ki si ga ustvarijo. Pričakovanja in radovednost o tem, kaj sledi v nadaljevanju zgodbe jih spontano in naravno vodi k razvijanju načrtovanih spretnosti in znanj, ki smo jih zasnovali na podlagi predpisanega učnega načrta.

Učitelj pri vsaki od tematik poskrbi za učenčevo strukturo dela. Struktura daje svobodo pri ustvarjanju in učencu ne daje občutka negotovosti. Učenci lahko na podlagi predhodno pripravljenega modela ustvarijo figuro s pomočjo različnih tehnik. Priporočljiva je dostopnost materiala, saj s tem povečujemo motivacijo za delo in ne omejujemo učenčevih zamisli.

Share Button