Prostor

Pri delu po pristopu Storyline vedno obravnavamo učenčevo delo s spoštovanjem, kar se kaže v učiteljevem odnosu do učenčevih izdelkov, ki jih razstavijo in so tako dostopni vsem. Vizualizacija oz. »friz«, ki ga v tuji literaturi pogosto zasledimo kot izraz za vizualizacijo dela, »prisili« učence k razmisleku o lastnem delu. Učenci s pomočjo friza pokažejo, s čim delajo in kako razmišljajo. Gre torej za nek tridimenzionalni model, ki se skozi potek zgodbe spreminja in nadgrajuje. Friz omogoči učencem skupno začetno točko pri nadaljevanju dela, kar naredi celotno delo po pristopu Storyline še bolj živahno.

Friz je viden primer dela v razredu. Učitelji s pomočjo vizualizacije dela jasno vidijo, kako učenci dojemajo področje, s katerim delate. Vidite lahko, na katerem področju morate tematiko še dodatno obrazložiti ali pa poglobiti. Vidno postane tudi učenčevo zaznavanje drugih učencev. Friz spodbuja tudi razpravo in sprejemanje kompromisov.

Nekaj t.i. “frizov” je prikazanih na spodnjih slikah:

Friz s projekta "Naše kmetije" na OŠ Janka Kersnika Brdo (2009).

Friz s projekta "Naše kmetije" na OŠ Janka Kersnika Brdo (2009).

Na ekološki tržnici (Grundskoletidningen 2008).

Friz s projekta Spoznajmo Evropo (šol. leto 2009/10).

Share Button