Načrtovanje

Pri delu po pristopu Storyline je učitelj tisti, ki delo vodi, vendar pri tem daje učenem veliko »svobode znotraj postavljenih okvirov«. Da bi delo potekalo nemoteno in kakovostno, mora učitelj predvideti ne samo, kako bi z delom začeli, ampak tudi kakšen bo konec. To pomeni, da kakovosten načrt dela po pristopu Storyline, vključuje tudi ključna vprašanja, s katerimi dosežemo cilje iz učnega načrta in tudi druge, socialno obarvane kompetence.

Pri načrtovanju Storyline tematik se uporablja splošni »načrtovalni format«, ki omogoča, da ne spregledamo katerega od pomembnih elementov dela po pristopu Storyline.

Pri načrtovanju in iskanju ustrezne teme je pomembno, da se učitelj oz. načrtovalec zaveda namenov, ki jih želi doseči na področju učenčevega pridobivanja znanja in katera področja učnega načrta bodo vključena. Čas, ki ga namenimo delu po tem pristopu, je predvsem odvisen od učiteljeve spretnosti povezovanja učnega načrta. Čas izvedbe za projekt Storyline je različen in se razlikuje od projekta do projekta, zagotovo pa se pri vsakem razpotegne na nekaj tedensko delo. Načrtovanje časovnega okvira je zelo pomemben dejavnik, zlasti kadar imamo v mislih vključitev obiskovalcev, ki bodo tvorili pomemben del projekta Storyline.

Material
Pri načrtovanju je pomembno predvideti tudi uporabo materiala, saj ta igra pomembno vlogo pri razvijanju in uresničevanju učenčevih idej.
Share Button