Razvoj pristopa

Pristop Storyline je bil razvit na Škotskem, ko so na podlagi novega kurikularnega zakona, t.i. »Primarnega Memoranduma« iz leta 1965, pričeli s posodabljanjem šolskega izobraževanja. Nov učni načrt je uvedel nove koncepte – koncepte, ki postavljajo zahteve za interdisciplinarno delo (npr. področja zgodovine, geografije, matematike in znanosti so bila združena v »Okoljske študije«). Pojavila se je dilema, kako naj učitelj ravna v razredu, ko gre za celostno poučevanje vsebin. Potrebovali so neke strategije in modele, ki bi učiteljem omogočili strukturo, na kateri bi lahko gradili svoje ure. Steve Bell, Sallie Harkness in Fred Rendell so začetniki razvoja pedagoškega pristopa Storyline. Kot rezultat mnogoletnega dela, sodelovanja pedagogov, učiteljev in svetovalcev, se je razvila strategija, prvotno imenovana »Tematsko delo«, sedaj splošno in mednarodno poznana kot pristop Storyline. Storyline je se razširil po vsem svetu zahvaljujoč močnim prizadevanjem Steva Bella in Sallie Harkness, ki sta s svojimi tečaji in predavanji zagotovila, da se je pristop širil tudi izven meja Škotske.

Sallie Harkness in Steve Bell na mednarodnem Storyline posvetu v Ljubljani

Steve Bell in Sallie Harkness – začetnika pristopa Storyline

Trenutno se pristop uspešno izvaja na Škotskem, v skandinavskih državah, ZDA, na Nizozemskem, pa tudi v številnih drugih državah, kot so Tajska, Hongkong, Singapur, Litva, Grčija, Turčija in Portugalska. Izkazalo se je, da se je nekaj, kar se je primarno pokazalo zgolj kot odgovor in pomoč učiteljem pri takratni problematiki integriranega kurikuluma na Škotskem, razvilo v privlačno, učinkovito in fleksibilno strategijo poučevanja v mnogih državah.

 

Share Button