Naročilo priročnika

Pedagoški pristop StorylineStrokovni priročnik - Pedagoški pristop Storyline

Strategija za poučevanje in učenje na spodbuden, učinkovit in kreativen način. storyline_knjiga

Avtorica: Lea Nakrst
Predgovor: Steve Bell, Sallie Harkness
Pogledi, mnenja učiteljev: Marja Godler, Marta Per, Mateja Plot

Stockholm, 2015
ISBN 978-91-637-7885-8

Cena: 27 €

Priročnik je sestavljen iz treh delov.

  • V prvem delu priročnika je zapisano vse od nastanka pristopa pa do podrobnega opisa o tem, kaj pristop Storyline je, kako poteka načrtovanje, izvedba in ocenjevanje pri delu po pristopu Storyline ter kako se slovenski učni načrti prepletajo s filozofijo dela po pristopu Storyline.
  • V drugem delu je predstavljen primer projekta »Naše kmetije«, kjer si bralec ob podrobnem opisu posameznih epizod pridobi celosten vpogled v prikazan Storyline projekt.
  • V tretjem delu so zbrani in predstavljeni različni pogledi na učenje in poučevanje, ki so se skozi zgodovino rojevali in so v današnjem šolskem prostoru še zelo živi. Različne teorije, kot so konstruktivizem,  teorije Jeana Piageta in Leva Vigotskega, koncepti Johna Deweyja in Gardnerjeve teorije o mnogoterih inteligentnostih, opisane v tem delu priročnika, hkrati predstavljajo ter osmišljajo tudi ozadje pristopa Storyline.

Naročilo:

Za naročilo prosim izpolnite  Obrazec-za-naročilo-priročnika-Pedagoški-pristop-Storyline in ga pošljite na info@storyline.si

Poštna dostava, poštnina in pakiranje; 2,60 Eur (1 kos), ni všteto v ceno.

Veseli me, da ste se odločili za naročilo prirocnika!

Vaši podatki bodo uporabljeni izključno za namene obdelave naročila in posredovanja želenih informacij. Podatke bomo obravnavali in varovali v skladu z  Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Share Button