7. mednarodna Storyline konferenca navdusila udelezence iz 20 razlicnih drzav!

Med 29.6. 2018 in 1. 7. 2018 je v Ljubljani potekala 7. mednarodna Storyline konferenca, z naslovom Storyline – The Next Generation. Na Gospodarskem razstaviscu se je zbralo 135 udelezencev konference iz skoraj 20 razlicnih drzav. Konferenca je ponudila bogat program, predkonferencne delavnice in gostila 5 glavnih govornikov konference.

Glavni govorniki konference:

  • Jan Zuckerman, Educator and Storyline trainer and Asa Gervich, Middle School Teacher – USA
  • Sallie Harkness, Storyline Scotland – UK
  • Nada Paj, Principal at Primary School Šentvid – Slovenia
  • Ann-Catherine Henriksson, Åbo Akademi University – Finland

Konferenco so otvorili ucenci OS Franca Rozmana Staneta Ljubljana in Oskarja Kovacica Ljubljana. S prepletom slovenske narodne glasbe in ljudskega plesa so poskrbeli za nepozaben uvod v konferenco.

Nepozaben otvoritveni nastop.

Konferenco smo zakljucili z govorom ucenke, zdaj se studentke, Katje Omahna, ki je kot petosolka izkusila pristop Storyline na OS Janka Kersnika Brdo in je svoje izkusnje delila in ponesla med udelezence konference. Govor je navdusil stevilne udelezence in se s svojo iskrenostjo dotaknil stevilnih.

Katja Omahna, govornica na 7. mednarodni Storyline konferenci v Ljubljani.

Na konferenci so si udelezenci tudi ogledali razstavo ”Storyline in 6 frames”, kjer je bilo predstavljeno delo po pristopu Storyline vse od vrtca pa do dela s studenti na fakultetah.

Udelezenci konference so si prav tako lahko ogledali Storyline publikacije in oddali narocila. Nekatere od publikacij so bile predstavljene tudi na konferencni spletni strani, kjer si jih lahko ogledate in kontaktirate avtorje izdanih publikacij.

Konferenca je bila edinstvena priložnost, kjer so se udelezenci lahko o pristopu poducili in ga izkusili prav od tistih, ki so ga razvili in implementirali v vrtce in šole v mnogih drzavah sveta.

Iskrena hvala vsem, ki so omogocili izvedbo tako velikega dogodka prav na domacih tleh!

Nekaj malega utrinkov s konference najdete tudi v galeriji na konferencni spletni strani:

https://www.storyline2018.info/en/Home/conference/gallery/

Share Button