Možnosti uporabe pristopa Storyline

Storyline je motivirajoč, strukturiran in fleksibilen pristop k poučevanju, ki ga lahko uporabimo na različnih stopnjah izobraževanja, v različne namene. Primeri dobre prakse doma in v tujini kažejo na izjemne možnosti uporabe pristopa. Nekaj si jih lahko preberete s klikom na sliko.

Uporaba pristopa Storyline

Share Button