Uporaba pristopa Storyline pri poučevanju slovenščine kot tujega jezika

Mateja Kosi je učiteljica slovenščine na Filozofski fakulteti Masarykove univerze v Brnu na Češkem, kjer dela s študenti, ki študirajo slovenščino ali se je učijo kot izbirni predmet. Na Češkem poučuje slovenščino tamkajšnjim študentom, v Sloveniji pa na Filozofski fakulteti v Ljubljani preko Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik, izvaja tudi lektorske vaje slovenščine za tujce na Seminarju slovenskega jezika, literature in kulture v Ljubljani. Leta 2013 se je na enem od teh seminarjev srečala s skupino jezikovno heterogenih študentov in za izvedbo tečaja je pri poučevanju slovenskega jezika uporabila pedagoški pristop Storyline. Mateja Kosi se je s pristopom Storyline srečala leta 2011 na seminarju, ki ga je na to temo v Ljubljani organiziralo DUPB skupaj s Storyline Slovenija.

28092013027

Svojo izkušnjo z uporabo pristopa Storyline pri delu s tujimi študenti, ki se učijo slovenščino kot tuji jezik, Mateja popisuje v skrajšani verziji članka, ki ga je pripravila za V. konferenco o poučevanju južnoslovanskih jezikov »Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě«, ki je bila leta 2014 organizirana v Brnu.

Več v dokumentu Storyline – Uporaba pristopa pri poučevanju slovenščine kot tujega jezika.

Share Button