»Uporabno, zanimivo, inovativno, navdihujoče, navdušujoče!«

Storyline seminar z delavnico, Domžale (junij 2014)

»Uporabno, zanimivo, inovativno, navdihujoče, navdušujoče!«, je zapisala ena od udeleženk Storyline seminarja, ki je potekal v Domžalah, v petek, 27. junija.delavnica sl

 

Udeleženci so bili učitelji, ki nameravajo svoje znanje o delu po pristopu Storyline uporabiti v najrazličnejše namene, od vrtca, poučevanja družbe, naravoslovja, gospodinjstva, likovne vzgoje do oddelkov podaljšanega bivanja, za delo z avtističnimi otroki, z učenci z učnimi težavami, pri krožkih, jezikovnem izobraževanju učencev ter za delo z otroki z govorno jezikovnimi motnjami …

Nekaj vtisov o samem seminarju, ki so jih zapisali udeleženci:

»Seminar se mi je zdel zelo uporaben in zanimiv, saj je teorija povezana s praktičnim delom.«

»Seminar nas popelje preko primerov dobre prakse do dobrega razumevanja pristopa.«

»Zanimive so mi bile delavnice in praktičen prikaz, saj si popeljan po vseh stopnjah pristopa.«

»Zelo uporaben seminar, ker nam je bilo prikazano, kako lahko otrokom na zanimiv in prijazen način suhoparno učno snov naredimo zanimivo.«

»Na seminarju smo bili deležni dragocenih idej, nasvetov, predlogov in pridobili smo si ogromno uporabnega znanja.«

»Zahvala za vzpodbudo. Za delo malo drugače.«

»Uporabno, zanimivo, inovativno, navdihujoče, navdušujoče!«

Share Button