Mednarodno Storyline srečanje v Stockholmu (maj 2014)

stockholm gc maj 2014Od 10.5.–11.5. 2014 so se v Stockholmu srečali predstavniki 10-ih različnih držav, z namenom razvijanja pristopa Storyline. Med drugim se je načrtovala tudi naslednja Storyline konferenca, ki bo potekala v Glasgowu na Škotskem (marec 2015). Udeleženci na posvetu so predstavili svoje delo s pristopom Storyline in primere dobre prakse, ki jih prakticirajo v svojih državah, od poučevanja v osnovnih šolah ter do dela s študenti na fakultetah.

Iz Slovenije sta se seminarja udeležili Lea Nakrst in Mateja Plot, ki sta predstavili razvoj pristopa v Sloveniji. Mateja Plot, učiteljica razrednega pouka, je udeležencem med drugim predstavila tudi odmeven Storyline projekt z naslovom “RTM Kočevska – V gozdu ni nikoli dougcajt.” V projektu so sodelovale kočevske osnovne šole (Stara Cerkev, Ob Rinži in Zbora odposlancev), ter OŠ Prevole Hinje.

Več o seminarju Golden Circle 2014 si lahko preberete v pdf. dokumentu (Vir: Storyline Scotland).

Share Button