“Družine v skupnosti” – Storyline na OŠ Komenda – Moste

Učiteljica razrednega pouka, Urška Vidmar (OŠ Komenda Moste), se je pri pouku v drugem razredu ob koncu šolskega leta 2010/11 preizkusila v izvedbi dela po pristopu Storyline. Dela v razredu so Projekt OŠ Komenda - Mostese lotili po vzorcu delavnice z naslovom »Družine v skupnosti«, ki jo je vodila Sallie Harkness na Mednarodnem strokovnem posvetu društva učiteljev podaljšanega bivanja.

Učiteljica je zapisala: »Učenci so po skupinah najprej ustvarili svoje družine in jih predstavili. Nato so jim naredili še stanovanja in ostale potrebne stavbe. Ker smo pri spoznavanju okolja obravnavali  temo Naš kraj, sem se odločila, da bomo to dvoje združili in smo Projekt OŠ Komenda - Mostena asfaltno igrišče postavili stavbe in ustvarili mesto, kjer živijo. Nadaljevali žal nismo, ker se je šolsko leto zaključilo. Izkušnja pa je bila zelo pozitivna tako zame, kot za otroke. Kljub temu, da so se bližale počitnice so učenci izredno radi delali, ustvarjali in se dogovarjali ter pri tem uživali.«
Na tem naslovu naslovu pa si lahko ogledate nekaj fotografij učencev med delom in poročanjem.

Objavljeno: 17. januar 2012

Share Button